Zarasų profesinės mokyklos praktinio mokymo centras

Zarasų profesinės mokyklos praktinio mokymo centras

Zarasų profesinės mokyklos praktinio mokymo centras

Zarasų profesinės mokyklos praktinio mokymo centras

Vidaus tvarkos taisyklės

                                                                          PATVIRTINTA

                                                                          Zarasų profesinės mokyklos

                                                                          Direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d.

                                                                          Įsakymu Nr. V-117

 

 

ZARASŲ PROFESINĖS MOKYKLOS

 PRAKTINIO MOKYMO CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

 1. Į praktinio mokymo centrą atvykstama nuo 13.00 iki 17.00 val., išvykstama iki 12 val.
 2. Atvykstant po 17.00 valandos, informuoti praktinio mokymo centro administratorių telefonu +370 612 36862. Administracijos darbo laikas yra nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
 3. Atvykus privaloma susipažinti su Zarasų profesinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis bei Gaisrinė saugos reikalavimais ir jų laikytis. Atsitikus nelaimei, nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir informuoti praktinio mokymo centro administratorių telefonu +370 612 36862. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė yra administracijos patalpose.
 4. Atvykus į praktinio mokymo centrą iš karto sumokėti už visą apgyvendinimo laiką ir kitas papildomai užsakytas paslaugas.
 5. Neišbuvus praktinio mokymo centre sutarto laiko ar nepasinaudojus papildomai užsakytomis paslaugomis dėl pačių gyventojų kaltės, pinigai negrąžinami.
 6. Rezervuojant mokamas 30 % sutartos sumos avansinis mokestis. Neatvykus, pinigai negrąžinami.
 7. Apsigyvenus kambaryje, būtinai patikrinti jame esančius daiktus ir inventorių. Apie neveikiančius ar sugadintus daiktus nedelsiant informuoti administratorių, kad išvengti nesusipratimų.
 8. Saugoti savo asmeninius daiktus: juos laikyti savo išnuomotose patalpose ar automobilyje. Išeinant užrakinti kambario duris, nepalikti asmeninių daiktų bendro naudojimo patalpose. Už svečių asmeninių daiktų saugumą, praktinio mokymo centras neatsako.
 9. Taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją.
 10. Nepalikti virtuvėje įjungtų elektros prietaisų be priežiūros. Baigus gaminti ar pavalgius, susitvarkyti.
 11. Išjungti visus elektros prietaisus, išeinant iš kambario. Neleisti elektros prietaisais naudotis vaikams be suaugusiųjų priežiūros.
 12. Apie visus kambario inventoriaus, virtuvės prietaisų gedimus nedelsiant pranešti administratoriui, dėl savalaikio jų pašalinimo.
 13. Draudžiama rūkyti kambariuose. Rūkyti tam skirtose vietose, nuorūkas mesti į tam skirtas talpas.
 14. Kūrenti laužą, šašlykinę ar kitus įrenginius, kurie skleidžią atvirą ugnį, galima tam skirtose vietose ir tik suderinus su praktinio mokymo centro administratoriumi. Draudžiama ugniavietę palikti be priežiūros. Baigus kūrenti būtina ją užgesinti.
 15. Nepalikti vaikų be priežiūros ir neleisti jiems žaisti su ugnimi, vieniems maudytis ežere, irstytis valtimis. Už vaikų elgesį ir saugumą atsako jų tėvai (globėjai) ar kiti įgalioti asmenys.
 16. Draudžiama atsivežti ir laikyti kambaryje šunis, kates ar kitus gyvūnus nesuderinus su praktinio mokymo centro administratoriumi.
 17. Draudžiama pernešti į kitą vietą lauko, kambarių ar bendro naudojimo patalpų baldus bei kitą inventorių nesuderinus su praktinio mokymo centro administratoriumi.
 18. Informuoti praktinio mokymo centro administratorių apie atvykstančius svečius. Be papildomo apmokėjimo kambariuose gali lankytis asmenys ne ilgiau kaip (tris) valandas.
 19. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą 488 str. vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu draudžiama garsiai klausytis muzikos, triukšmauti ar kitaip savo elgesiu sudaryti nepatogumų kitiems praktinio mokymo centro svečiams ir kaimynams. Dėl planuojamų švenčių ar didesnių susibūrimų vakaro ar nakties metu, būtina iš anksto informuoti praktinio mokymo centro administratorių telefonu +370 612 36862.
 20. Praktinio mokymo centro administratorius turi teisę iškeldinti iš kambario ankščiau nustatyto termino asmenis, kurie nesilaiko ir šiurkščiai pažeidžia praktinio mokymo centro Vidaus tvarkos taisykles, pareikalauti atlyginti padarytą žalą. Už vaikų padarytą žalą atlygina jų tėvai (globėjai) ar kiti įgalioti asmenys.

 

Translation