Zarasų profesinės mokyklos praktinio mokymo centras

Zarasų profesinės mokyklos praktinio mokymo centras

Zarasų profesinės mokyklos praktinio mokymo centras

Zarasų profesinės mokyklos praktinio mokymo centras

Gaisrinės saugos reikalavimai

Gaisrinės saugos reikalavimai

 1. Atvykus į praktinio mokymo centrą privaloma laikytis gaisrinės saugos reikalavimų, susipažinti su evakuacijos planu.
 2. Atsitikus nelaimei, būtina nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir informuoti praktinio mokymo centro administratorių telefonu +370 612 36862. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė yra administracijos patalpose.

Gaisrinės saugos reikalavimai

 1. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų patalpose. Išeinant juos išjungti.
 2. Nedengti toršerų ir stalinių šviestuvų degiomis medžiagomis.
 3. Rūkyti kambariuose draudžiama. Rūkyti tam skirtose vietose, nuorūkas mesti į tam skirtas talpas.
 4. Kūrenti laužą, šašlykinę ar kitus įrenginius, kurie skleidžia atvirą ugnį, galima tam skirtose vietose ir tik suderinus su praktinio mokymo centro administratoriumi. Draudžiama ugniavietę palikti be priežiūros. Baigus kūrenti būtina ją užgesinti.
 5. Fejerverkus, petardas šaudyti tik suderinus su praktinio mokymo centro administratoriumi ir nurodytojo vietoje.

Saugus elgesys kilus gaisrui patalpoje:

 1. Apie gaisrą nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112, informuoti praktinio mokymo centro administratorių telefonu +370 612 36862.
 2.  Jeigu degimo židinio negalima nuslopinti savo jėgomis, būtina išeiti iš kambario ir uždaryti duris, jų nerakinti.
 3. Pasitraukti iš pavojingos zonos ir veikti pagal administratoriaus arba ugniagesių nurodymus.

     Saugus elgesys kilus gaisrui ne patalpoje:

 1. Apie gaisrą nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112, informuoti praktinio mokymo centro administratorių telefonu +370 612 36862.
 2. Išeiti iš savo kambario, uždaryti jo langus ir duris, jų nerakinti.
 3. Jeigu koridorius ir laiptinė uždūmyta ir pasitraukti iš patalpų negalima, pasilikti savo kambaryje ir plačiai atverti langus. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo pavojingos temperatūros.
 4. Kad neapsinuodyti dūmais, būtina uždengti plyšius ir vėdinimo sistemos kanalus vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne, bandyti telefonu pranešti savo buvimo vietą praktinio mokymo centro administratoriui.
 5. Atvykus į įvykio vietą ugniagesiams, pro langą šauktis pagalbos. Apsisaugoti galima pasislėpus balkone. Išėjus į balkoną, būtina sandariai uždaryti duris.

_________________________________________

Parengta vadovaujantis Bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-233 redakcija)

Translation